Politika ochrany osobních údajů – AVIACOLLECT.COM

Děkujeme Vám za návštěvu našich internetových stránek a Váš zájem o ochranu osobních údajů. Přečtěte si pečlivě následující informace o ochraně osobních údajů.

Odpovědný orgán dle čl. 4 ods. 7 " obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR".

AVIAREPS AG (AVIAREPS AG)

Landsberger Strasse 110

80339 Mnichov

Německo

Telefon: +49 (0) 89/ 55 25 33 55

Fax: +49 (0) 89/ 54 50 68 42

E-mailová adresa: aviacollect@aviareps.com

Generální ředitel: Edgar Lacker

Pro naši společnost jsme jmenovali úředníka pro ochranu údajů: 

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 Mnichov

E-mailová adresa: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Při kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů uveďte, jaké společnosti se váš dotaz týká. Nepřikládejte prosím citlivé údaje, jako je kopie občanského průkazu.

Uložení a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG).

Osobním údajem podle článku 4 odst. 1 GDPR je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Mezi tyto informace patří zejména jméno, adresa, telefonní čísla nebo e-mailové adresy, informace o preferencích, členstvích nebo, například, dříve navštěvovaných webových stránkách.

Kontakt

V případě běžné komunikace s námi zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Uplatnění práv subjektů údajů

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem. Máte tato práva:

 Právo na opravu a na výmaz

 Právo na informace a přístup k osobním údajům

 Právo na omezení zpracování osobních údajů,

 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 Právo na přenositelnost osobních údajů

 Právo vznést námitku

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a Námitku proti zpracování nebo odmítnutí zpracování osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu však neovlivňuje zákonnost předchozího zpracování.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

V případě, že podáte Námitku proti zpracování Vašich údajů, budete požádáni o vysvětlení příčiny. Po upřesnění důvodu Vaší námitky situaci zvážíme, a buď zpracování údajů zastavíme nebo zpracování údajů přizpůsobíme a upozorníme na oprávněné důvody pro pokračování zpracování vašich údajů.

Kdykoliv lze odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo analýzy dat.

Zpracování objednávek

Pokud chcete rezervovat letenku, ubytování v hotelu a další služby prostřednictvím našich webových stránek, musíte poskytnout požadované osobní údaje.

Tyto údaje budou předány poskytovateli příslušné služby, například letecké společnosti, za účelem rezervace a splnění podmínek smlouvy.

Právním základem pro zpracování je čl. 6, odstavec 1, písmeno b) "GDPR".

Po potvrzení rezervace můžete sledovat její stav v sekci „Moje objednávka“. Na na naši webovou stránku se můžete přihlásit pomocí své e-mailové adresy a čísla objednávky.

Uvedené údaje budou uchovány pro účely rezervace a budou vymazány po ukončení vaší cesty.

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Uchováváme je až 10 let z důvodu archivačních povinností.

Nicméně, k omezení zpracování vašich údajů dojde již po dvou letech.

Od této chvíle uchováváme jenom údaje, které jsou nezbytné k plnění našich povinností v souladu s obchodními a daňovými zákony.

Proces rezervace bude zašifrován, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména k platebním informacím.

Přechod na jiné webové stránky

AVIACOLLECT nabízí možnost navštívit stránky našich partnerů. Zde jde výhradně o reklamní účely. Jakmile opustíte bezpečenou webovou stránku AVIACOLLECT, budete se řídit pravidly a podmínkami třetí strany, stejně jako její politikou ochrany osobních údajů.

AVIAREPS nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů na stránkách třetích stran. Doporučujeme pečlivě přečíst politiku ochrany osobních údajů těchto webových stránek týkající se zpracování a ukládání osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Abychom byli schopni splnit podmínky smlouvy, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi partnery v souladu s článkem 6, odstavcem 1- b GDPR.

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Předávání osobních údajů třetím osobám pro účely marketingu a reklamy se nebude provádět bez vašeho souhlasu.

Soubor protokolů

Po každé návštěvě naší webové stránky, náš poskytovatel hostingu ukládá informace do souboru protokolů na serveru.

Tyto tzv. soubory protokolů obsahují informace o stažených souborech, o stavových kódech, o záznamech času a systémových informacích.

Tyto údaje nejsou osobního charakteru, a proto neumožňují získat informace o konkrétní osobě.

Navíc, v souborech protokolů budou uloženy IP adresy, které nespecifikuji konkrétní osobu.

Během přístupu k našemu webu shromažďujeme výše uvedená data, která jsou nezbytná, pro zobrazení naší webové stránky a zajišťování její stability a bezpečnosti.

Právním základem pro zpracování a ochraně údajů je čl. 6, odstavec 1, písmeno f) "GDPR".

Cookies a další technologie sledování

Na naší webové stránce používáme takzvané cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Navíc cookies mohou být použity pro sběr statistických údajů o využívání webových stránek a pro zvýšení kvality služeb. Cookies neobsahují viry a nepoškozují vaše přístupové zařízení.

Prohlížeče umožňují zablokovat umísťování cookies na váš počítač. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

Safari для IOS: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/de/controlPages.html#manageCookies

Vice informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce http://www.allaboutCookies.org

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Ireland Limited (www.google.de). Služba Google Analytics taktéž používá soubry "cookies", umožňující analýzu způsobu užívání této stránky. Informace získané souborem cookie o užívání této stránky (včetně vaší IP adresy) bude přeneseny společností Google a uloženy na serverech společnosti Google ve Spojených státech amerických. Google využívá těchto informací pro účely vyhodnocování využívání webové stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Google podléhá předpisy EU-US Privacy Shield" https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de anebo můžete kliknout na tento odkaz Link.

V tomto případě bude ve vašem zařízení uloženo odmítnutí cookie. Po odstranění souborů cookie musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Chrainime nas zajem o analyze způsobu užívání této stránky podle Právního základu čl. 6, odstavec 1-f "GDPR.

Služba VigLink

Tato stránka používá službu VigLink, poskytovanou společností VigLink Inc., 505 Sansome St., Suite 1450, San Francisco (San Francisco), CA 94111, USA (USA).

Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

VigLink služba používá cookies pro sběr údajů o původu uživatelů webových stránek.

Vice informací o tom, jak služba VigLink používá a zpracováva údaje, naleznete na webové stránce https://www.viglink.com/legal/privacy/.

Právním základem pro zpracování a ochraně údajů je čl. 6, odstavec 1, písmeno f) "GDPR".

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany údajů neplatí.

Neneseme odpovědnost za zásady a postupy třetích stran a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí.

Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Datum publikace tohoto dokumentu: 02.09.2020