AVIACOLLECT üldised tingimused

Üldine informatsioon


Online makse meetod AVIACOLLECT on AVIAREPS AG (Aviareps AG., keda esindab juhatus Josephspitalstr. 15, 80331 München, Saksamaa (edaspidi AVIAREPS)) platvorm ja on mõeldud lennupiletite eest maksmiseks. Sellisel juhul AVIAREPS AG tegutseb üksnes vahendajana oma tegevuse ulatuses transporditeenuste (näiteks lendude) agendina. AVIAREPS AG ei tegele reisi korraldamisega. Broneeringu puhul on reisi leping sõlmitud Teie ja lennufirma vahel.


Seetõttu kehtivad järgmised tingimused üksnes AVIAREPS AG alasele tegevusele ja neil pole mingit mõju reisi toimumise teistele tingimustele. Kehtivad vastava lennufirma veotingimused, mille Te saate hiljemalt koos oma pileti kinnitusega.

1. Taotluse töötlemine


Iga kinnitatud broneering, millega tegeletakse, sõltub seotud raudtee, laeva-, bussi või autorendi ettevõtte, autokindlustuse või muu ettevõtte, äriühingu või isikute on tingimustest, tariifidest ja määrustest.


Peale seda, kui Teie broneering on kinnitatud, saadetakse Teile pilet kas elektrooniliselt e-posti teel või tavaposti teel. Kui piletid saadetakse tavaposti teel, võib see võtta aega vähemalt kolm tööpäeva siseriiklike ja viis kuni seitse päeva rahvusvaheliste saadetiste puhul. Piletitellimusi, mille puhul reis algab juba lähema kolme päeva sees, ei saa aktsepteerida sellel lehel ja need tuleb esitada telefoni teel. Palun võtke meiega ühendust täiendava informatsiooni ja abi saamiseks. Elektrooniliste tellimustega tegeletakse kohe; posti teel nõutavaid tellimusi töödeldakse ühe tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.


Me teeme oma parima, et tagada Teie tellimuse täitmine õigeaegselt. Kasutades seda veebilehte, nõustute AVIACOLLECT’i tingimustega.

a. Kinnitamine


Teie broneering makset aktsepteeritakse ainult siis, kui olete saanud broneeringu kinnituse. Teil on kohustus kontrollida oma andmete õigsust enne makes tegemist AVIACOLLECT’is. Kui märkate erinevusi, palume teavitada koheselt AVIAREPS AG’d. Broneeringu muutmisel Teie enda vea tõttu (nt trükiviga), olete kohustatud katma kahju vastavalt seadusele. Kulud muudatuste või tühistamise tõttu, mille on põhjustanud andmete vigane edastamine kliendi poolt, tuleb tasuda AVIAREPS’ile. Summa suurus sõltub vastava lennufirma tingimustest.

b. Broneerimisega seotud küsimused


Kõigi küsimustega, mis puudutavad Teie pileti väljastamist, maksmist või tühistamist, võite alati meiega ühendust võtta kas posti teel aadressil AVIAREPS Airline Management, Katusepapi 6, 11412 Tallinn, Eesti; telefoni teel: +372 6681040 või e-posti teel: info.baltics@aviareps.com.


AVIAREPS on võtnud eesmärgiks vastata kliendi päringutele kahe tööpäeva jooksul.

c. Tühistamine / muutmine


Turismitoodete ja -teenuste broneeringu tühistamine või muutmine sõltub vastava teenusepakkuja tingimustest. Mistahes lennupileti puhul kehtivad vastava lennufirma tingimused. Pange tähele, et mõnel juhul ei ole tühistamised või muutmised Teie turismitoodete ja -teenuste broneeringus võimalikud või on lubatud ainult teatud tingimustel. Muudatus või tühistamine tuleb taotleda kirjalikult otse teenuse või toote pakkujalt.


Kõik taotlused muutmise või tühistamise kohta tuleb saata kirjalikult AVIAREPS’i esmaspäevast reedeni 9:00-16:00.


Broneerimine või ümberbroneerimine vähem kui 2 tundi enne väljalendu ei ole võimalik läbi AVIAREPS’i või AVIACOLLECT makse platvormi. Väga lühikese tellimisajaga broneeringute puhul palume võtta ühendust otse teenuse pakkujaga.


Broneering iga muudatuse või tühistamise puhul, isegi kui need on põhjustatud teenusepakkuja poolt, jätab AVIAREPS endale õiguse võtta eraldi tehingu teenustasu, välja arvatud juhul kui muudatus või tühistamine on põhjustatud AVIAREPS ‘ ja / või agenda poolt. Pange tähele, et reisija lennule mitteilmumise puhul (“no show”) ei tagasta lennufirma makstud piletihinda.

d. Makse


AVIAREPS arvutab kõik teenused vastava teenusepakkuja nimel. Juhul kui maksed ei ole täielikult teostatud, on AVIAREPS’il õigus võtta kasutusele õiguslikud meetmed tasumata summa nõudmiseks. Lennupiletite eest tuleb tasuda kohe täies ulatuses broneeringu kinnituse kättesaamisel. AVIAREPS’il või teenuse pakkujal ei ole kohustust anda üle pilet, kinnitus, vautšer või muu reisidokument niikaua, kui makse ei ole tasutud. Kliendile jääb edasine kohustus siiski maksta kokkulepitud summa teostatud tellimuse eest igal juhul. Osalised maksed ei ole lubatud. Ainult veebilehel mainitud maksevahendid on aktsepteeritud. Lisaks jätab AVIAREPS endale õiguse teha aeg-ajalt turvakontrolli krediitkaardi numbrite osas, et vältida pettusi. Seetõttu võib juhtuda, et Teil palutakse e-posti teel saata tõend krediitkaardi omaniku aadressiga ja krediitkaardi koopia või kontoväljavõte AVIAREPS’ile faksi või posti teel enne piletite väljastamist. Kui Te ei vasta sellisele taotlusele õigeaegselt, on AVIAREPS’il õigus broneering tühistada. SoovitameTeil alles hoida koopia tehingu andmetega (broneering ja makseandmed).

e. Maksmine krediitkaardiga


Kõiki makseid saab teha krediitkaardiga. AVIAREPS jätab endale õiguse nõuda mis tahes lisa halduskulusid kliendilt. AVIAREPS teavitab Teid sellistest kuludest. Tagasiarvestused sõltuvad kliendi poolt tasutud haldustasudest. Juhul, kui tekib probleeme maksega, võtame Teiega ühendust 48 tunni jooksul peale broneeringu tegemist või 24 tunni jooksul e-posti teel, kui Teie väljalend leiab aset 48 tunni jooksul peale broneeringu tegemist. AVIAREPS ei ole vastutav kahjude eest, mis on Teie süül ebaõnnestunud maksest tingitud. Juhul, kui krediitkaardiga maksmisel krediitkaardi väljastanud pank, või otsekorraldusega maksmisel debiteeritava konto pank, keeldub veolepingust tuleneva nõude maksest põhjustel, mis on vastutus, tuleb broneeringut tegeval isikul maksta kahjutasu summas 25 eurot.

f. Tagasimaksed


Tagasimaksed tehakse samal viisil kui eelmine makse ning igal juhul varasema makse tasunud isikule.

2. Hoiatus


Aviarepsi AG ei võta endale mingit vastutust kolmandate isikute (nt koostööpartnerite, reisikorraldate, lennujaamade käitajate, veebilehtede kasutajate) poolt antud teabe aktuaalsuse, täpsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Vastutusnõuded AVIAREPS AG-le materiaalsete või mittemateriaalsete kahjude kohta, mis on põhjustatud esitatud teabe kasutamisest või mittekasutamisest, on välistatud kui puudub hooletus või pettus AVIAREPS AG poolt valeandmete esitamise osas.

3. Viited


See veebisait võib sisaldada linke või viiteid teistele veebilehtedele, mida ei halda AVIAREPS AG. Kui ei ole teisiti täpsustatud, ei toeta me ühtegi sellist veebilehte ja ei seo end selliste veebilehtede sisuga. See deklaratsioon kehtib kõikidele linkidele AVIAREPS AG välistele veebilehtedele ja kõikide nende lehtede sisule. AVIAREPS ei vastuta ühegi AVIACOLLECT’i või vastava AVIAREPS’i lehel loetletud kolmanda osapoole veebilehe eest.

4. Autoriõigus


AVIAREPS jätab endale kõik autoriõiguse, kaubamärgi, patendi ja muud intellektuaalse omandi õigused informatsiooni osas sellel lehel, omamata mingit üksikasjalikku või eeldatavat litsentsi. Igasugune selle veebilehe sisu informatsiooni volitamata kasutamine või informatsiooni taasesitamine on rangelt keelatud. Seda veebilehte omab ja haldab AVIAREPS.

5. Tingimuste muutmine


AVIAREPS ei ole kohustatud teavitama kliente veebilehe tingimuste muutmisest (nt uuendamine). Tingimused kehtivad alates viimase uuenduse kuupäevast. Teiepoolne veebilehe jätkuv kasutamine pärast meie muudatustest teate postitamist või uue lepingu kasutamine meie lehel kinnitavad siduvalt muudatuste aktsepteerimist.

6. Kohtualluvus


Sellele lepingule kohaldatakse Saksamaa seadusi. Kohtualluvus on Münchenis.


See versioon on avaldatud 11. detsembril 2014.