Ogólne warunki AVIACOLLECT

Ogólne informacje


AVIACOLLECT, narzędzie płatności online jest platformą Aviareps Sp. z o.o. (reprezentowaną przez zarząd spółki, Ul. Sienna 72, Apt 3, 00-833 Warsaw (zwanej dalej AVIAREPS)), używaną w celu dokonywania płatności za bilety lotnicze. W tym przypadku AVIAREPS AG pełni wyłącznie rolę pośrednika w zakresie działalności operacyjnej jako agent usług transportowych (t.j. lotów). AVIAREPS AG nie organizuje podróży we własnym zakresie. W przypadku rezerwacji, umowa dotycząca podróży odbywa się między Państwem a liniami lotniczymi. W związku z tym, poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do działalności brokerskiej AVIAREPS AG i nie mają wpływu na przebieg podróży. Zastosowanie mają warunki przewozu danej linii lotniczej. Otrzymasz je najpóźniej razem z potwierdzeniem rezerwacji biletu.

1. REZERWACJA


Każda zaakceptowana rezerwacja, która jest w trakcie realizacji podlega warunkom i przepisom odpowiednio: kolei, żeglugi, firm wynajmujących autobusy lub samochody, ubezpieczeń samochodowych lub innych firm, przedsiębiorstw lub osób.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, Państwa bilet zostanie wysłany elektronicznie e-mailem bądź, na wyraźne Państwa życzenie, pocztą tradycyjną. Czas dostawy biletów wysyłanych pocztą wynosi co najmniej 3 dni robocze dla przesyłek dokonywanych na terenie Polski, a od 5 do 7 dla przesyłek międzynarodowych. Zamówienia biletów dotyczące podróży realizowanej w ciągu najbliższych trzech dni nie mogą zostać przyjęte na tej stronie i muszą być zamawiane telefonicznie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Zamówienia elektroniczne są realizowane natychmiast, natomiast zamówienia składane drogą mailową będą rozpatrywane w ciągu jednego dnia roboczego od ich otrzymania. Dołożymy wszelkich starań, aby zamówienie zostało dostarczone na czas. Korzystając z naszej witryny, akceptują Państwo niniejsze postanowienia i warunki.

a. Potwierdzenie


Płatność za rezerwacje zostaje zaakceptowana tylko w przypadku otrzymania przez Państwa potwierdzenia rezerwacji. Państwa obowiązkiem jest dokładne sprawdzenie danych przed dokonaniem płatności w systemie AVIACOLLECT. Jeżeli zauważą Państwo nieprawidłowości, prosimy o natychmiastowy kontakt z AVIAREPS AG. W przypadku zmiany rezerwacji z powodu własnego błędu (np. z powodu pomyłki w adresie) odpowiedzialność za dodatkowe koszty ponosi osoba zamawiająca. Koszty zmiany lub odwołania, spowodowane błędami w transmisji ze strony klienta, zostaną zrekompensowane firmie AVIAREPS. Wysokość opłaty zależy od warunków danego przewoźnika lotniczego.

b. Pytanie o rezerwację


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydania Twojego biletu, płatności lub odwołania zawsze możesz się z nami skontaktować. Prosimy o kontakt na adres: Aviareps Sp. z o.o. , 00-833 Warszawa, pod numerem telefonu: +48 22 632 21 22 lub e-mailem Avicollect.Poland@aviareps.com. Firma AVIAREPS jest zobowiązana do odpowiedzi na zapytania klientów w ciągu dwóch dni roboczych.

c. Anulowanie rezerwacji / Zmiany


Anulowanie lub modyfikacja rezerwacji produktów i usług turystycznych podlega warunkom i postanowieniom danego operatora lub usługodawcy. W odniesieniu do dowolnego biletu lotniczego stosuje się zasady i warunki dotyczące poszczególnych linii lotniczych. Prosimy pamiętać, że niektóre odwołania lub zmiany Państwa produktów i usług turystycznych nie są możliwe lub są możliwe wyłącznie pod pewnymi warunkami. Zmiana lub odwołanie musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do dostawcy usług.

Wszystkie wnioski o zmianę lub anulowanie należy przesyłać pocztą elektroniczną do firmy AVIAREPS od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00.

Dokonanie rezerwacji lub zmiany rezerwacji poprzez AVIAREPS lub platformę AVIACOLLECT nie jest możliwe na mniej niż 2 godziny przed wylotem.W takich przypadkach, prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą usługi.

Dla każdej zmiany lub anulowania rezerwacji, nawet jeśli są one spowodowane przez samego usługodawcę, AVIAREPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty transakcyjnej, chyba że zmiana lub odwołanie zostało spowodowane przez AVIAREPS i / lub agenta. Prosimy pamiętać, że w przypadku nie anulowania rezerwacji przed wylotem (tzw. „no show”) linie lotnicze nie zwracają opłaty za przelot.

d. Płatności


AVIAREPS rozlicza wszystkie usługi w imieniu poszczególnych dostawców. W przypadku, gdy płatności nie zostały w pełni zrealizowane, firma AVIAREPS jest upoważniona do podjęcia działań prawnych, aby domagać się należnych kwot. Loty muszą być opłacone w całości niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. Nie ma obowiązku przekazania biletów, potwierdzeń, voucherów lub innych dokumentów podróży przez firmę AVIAREPS lub dostawcę usługi, tak długo jak płatność nie została uiszczona. Natomiast klient pozostaje zobowiązany do zapłaty ustalonych kwot za dokonaną rezerwację w każdym wypadku. Płatności częściowe nie są dozwolone. Akceptowane formy płatności są wymienione na stronie internetowej. Ponadto AVIAREPS zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia sporadycznych kontroli bezpieczeństwa numerów kart kredytowych, w celu uniknięcia nadużyć. Dlatego też osoba dokonujaca rezerwację moze zostać poproszona o przesłanie dowodu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej, kopii karty kredytowej lub wyciągu z konta bankowego przed wystawieniem biletów. Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone w wymaganym terminie AVIAREPS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. Zalecamy zachowanie kopii danych transakcyjnych (rezerwacji i danych płatności).

e. Płatność kartą kredytową


Wszystkie płatności mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem karty kredytowej. AVIAREPS zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat administracyjnych od klienta. AVIAREPS poinformuje Państwa o ich wysokości. Zwroty na kartę kredytowę /charge back/ podlegają opłacie administracyjnej.

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 48 godzin od zakończenia procesu rezerwacji lub w ciągu 24 godzin przez e-mail, pod warunkiem, że wyjazd następuje w ciągu najbliższych 48 godzin od dokonania rezerwacji. Firma AVIAREPS nie odpowiada za nieudaną płatność. Jeżeli, w przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem, bank, w którym obciążany jest rachunek, odmawia dokonania płatności, osoba dokonujaca rezerwacji będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości 25 EUR.

f. Zwroty


Zwroty będą dokonywane tym samym sposobem, w jaki była dokonana płatność, w każdym wypadku dla osoby, która wcześniej pierwotnie dokonywala płatności.

2. Wyłączenie dpowiedzialności


AVIAREPS AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność i jakość informacji dostarczonych przez osoby trzecie (np. partnerów, touroperatorów, użytkowników strony internetowej). Roszczenia wobec AVIAREPS AG odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, są wykluczone za wyjatkiem przypadku, gdy zaniedbanie lub świadome wprowadzenie w błąd wystapiło ze strony AVIAREPS AG.

3. Linki


Strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez AVIAREPS AG. Jeśli nie określono inaczej, nie odpowiadamy za treści jakie one zawierają. Deklaracja ta odnosi się do wszystkich linków do stron zewnętrznych nie będących stronami AVIAREPS AG oraz ich treści.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania linków do innych stron internetowych oraz do wycofania ich w dowolnym momencie przy zachowaniu pisemnej zgody obu stron.

4. Prawa autorskie


AVIAREPS zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczace zawartości strony internetowej.Wszelkie wykorzystywanie oraz powielanie informacji znajdujących się na tej stronie bez uzyskania odpowiedniej zgody jest zabronione. Strona ta jest własnością i jest zarządzana przez AVIAREPS.

5. Zmiany zasad i warunków


Aviareps nie jest zobowiązany do inforomwania klineta o zmianach dotyczących warunków I przepisów. Warunki i przepisy są aktualne od ostatniej ich publikacji. Korzystanie ze strony internetowej Aviarepsu po opublikowaniu informacji o zmianie lub nowych warunków jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonej zmiany.

6. Jurysdykcja


Umowa powyzsza jest zgodna z obowiazujacym prawem w Niemczech. Wszelkie spory rozsztrzygane sa przez Sad w Monachium.


Ta wersja została wydana w dniu 26. marzec 2015