Algemene Voorwaarden AVIACOLLECT

Algemene informatie


Het online betaalsysteem AVIACOLLECT is een platform van AVIAREPS AG, Landsberger Strasse 110, 80339 Munich, Germany (hierna te noemen AVIAREPS) en is bestemd voor het betalen van vliegtickets. In het onderhavige geval fungeert AVIAREPS uitsluitend als bemiddelaar in het bereik van haar operationele activiteiten als agent voor vervoersdiensten (zoals vliegtickets). AVIAREPS is niet de uiteindelijke reisorganisator. In het geval van een boeking, wordt de overeenkomst uitsluitend gesloten tussen u en de luchtvaartmaatschappij. Daarom zijn de volgende voorwaarden gelden uitsluitend voor AVIAREPS BV brokerage activiteiten en hebben geen invloed op de omstandigheden waaronder deze plaatsvinden voor reizen. De vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij dient ment hierop toe te passen. De vervoersvoorwaarden vindt u het laatst terug op de e-mail met de bevestiging van uw ticket.

1. Procedure van aanvraag


Elke aanvaarde boeking die wordt verwerkt via AVIACOLLECT, is onderworpen aan de voorwaarden, tarieven en reglementen van de betrokken luchtvaart, spoor, de scheepvaart, en bus of huurauto bedrijven, autoverzekering of andere bedrijven, bedrijven of personen. Nadat uw reservering is bevestigd, zal uw ticket hetzij elektronisch aan u per e-mail of per post worden verzonden. Voor tickets die per post worden verzonden, dient u hiervoor ten minste drie werkdagen aan te houden voor levering aan alle Nederlandse adressen, en vijf tot zeven dagen voor internationale leveringen. Ticket orders voor reizen met vertrek binnen drie dagen kunnen niet worden aanvaard op deze site en moeten worden besteld via de telefoon. Neem in dit geval contact met ons op voor meer informatie en assistentie. Elektronische aanvragen worden direct verwerkt, en aanvragen per e-mail worden binnen één werkdag na ontvangst verwerkt. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw order wordt op tijd geleverd. Met gebruik van u deze site gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

a. Bevestiging


De betaling voor uw boeking is alleen geaccepteerd op het moment dat u de boekingsbevestiging hebt ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk op de door u verstrekte gegevens op juistheid te controleren alvorens u de betaling ingeeft op AVIACOLLECT. Als u eventuele afwijkingen opmerkt, vragen wij u vriendelijk om onmiddellijk AVIAREPS hiervan op de hoogte te stellen. In geval van wijzigingen van de reservering als gevolg van uw eigen fout (bijvoorbeeld als gevolg van een typefout) bent u juridisch verplicht om de schade te vergoeden. Kosten voor wijzigingen of annuleringen, veroorzaakt door foute ingave door de klant moeten worden betaald aan AVIAREPS. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

b. Vragen over uw boeking


In het geval u vragen heeft over uw ticket uitgifte, betaling of annulering kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem dan contact met ons opnemen op: Aviareps BV, Beechavenue 104, 1119 PP Schiphol-Rijk, per telefoon: 31 (0) 20 5200280 of via e-mail: Aviacollect.AMS@aviareps.com. AVIAREPS is zal haar best doen uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.

c. Annulering / Wijzigingen


De annulering of wijziging van uw geboekte toeristische producten en diensten zijn onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van de betreffende aanbieder. Met betrekking tot een vliegticket dienen de bepalingen en voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij te worden toegepast. Houd u er rekening mee dat een annulering of wijziging van uw geboekte toeristische producten en diensten soms niet mogelijk is of enkel onder bepaalde voorwaarden. De wijziging of annulering moet schriftelijk en rechtstreeks worden aangevraagd bij de leverancier. Wij verzoeken dan ook uw wijziging of annulering tijdig schriftelijk aan te vragen bij dient bij AVIAREPS. Onze reserveringsdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:30. Een reservering wijzigen binnen 2 uur voor vertrek is niet mogelijk via AVIAREPS of via het betalingsplatform AVIACOLLECT. Voor boekingen op zeer korte termijn neemt u direct contact op met de aanbieder. Voor iedere wijziging of annulering van een reservering, zelfs als ze worden veroorzaakt door de leverancier zelf, behoudt AVIAREPS zich het recht voor om ​​afzonderlijk administratiekosten in rekening te brengen, tenzij de wijziging of annulering is veroorzaakt door een AVIAREPS en / of haar agent. Houd er rekening mee dat in het geval van een "no-show" de luchtvaartmaatschappij geen restitutie zal geven op het betaalde tarief.

d. Betaling


AVIAREPS berekent alle diensten door namens de leverancier. In het geval dat de betalingen niet volledig zijn voldaan, wordt AVIAREPS bevoegd om juridische stappen te ondernemen om het openstaande bedrag in te vorderen. Vliegtickets moeten onmiddellijk volledig betaald worden na ontvangst van de boekingsbevestiging. Er is geen verplichting voor AVIAREPS of een leverancier de tickets, bevestigingen, voucher of andere reis documenten toe te zenden, zolang de betaling niet volledig is ontvangen. De klant blijft verder verplicht, om voor de bestelde prestaties in ieder afzonderlijk geval de afgesproken bedragen te betalen. Gedeeltelijke betalingen zijn niet mogelijk. Enkel de op de website vermelde betalingswijzen worden geaccepteerd. Bovendien AVIAREPS behoudt zich het recht voor incidentele veiligheidscontroles uit te voeren op credit card betalingen om fraude te voorkomen. U kunt derhalve middels e-mail gevraagd worden een bewijs te zenden met het adres van de creditcardhouder en een kopie van de creditcard of een bankafschrift naar AVIAREPS te zenden per fax of e-mail voordat tickets worden uitgegeven. Als u niet tijdig aan dit verzoek voldoet, behoudt AVIAREPS zich het recht voor om de reservering te annuleren. We adviseren u om een kopie van de transactiegegevens (boekings- en betalingsgegevens) voor uw eigen administratie te bewaren.

e. Betalen met creditcard


Alle betalingen kunnen worden voldaan middels creditcard. AVIAREPS behoudt zich het recht voor om voor creditcard betalingen extra administratiekosten aan de klant in rekening brengen. AVIAREPS zal u over deze kosten informeren. Naheffing van de creditcard maatschappij (chargebacks) zijn onderhevig aan betaling door de klant tegen administratiekosten, indien deze door u veroorzaakt zijn. In geval van problemen met de betaling, zullen wij binnen 48 uur naar reservering per e-mail contact met u opnemen of binnen 24 uur per e-mail, indien het vertrek binnen 48 uur na het reserveringsproces plaats vindt. AVIAREPS kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van schade die te wijten zijn aan uw nalatigheid bij een mislukte betaling. Mocht er vanwege de door u veroorzaakte vertraging van betaling prijsstijgingen zijn ontstaan op het geboekte tarief, dient u deze na ontvangst van de boekingsbevestiging opnieuw te accepteren. In het onderhavige geval dat door uw nalatigheid de betaling middels creditcard of middels incasso mislukt, en u weigert om onbekende redenen de betaling voor de vervoersovereenkomst te voldoen, is de boeker daarnaast verplicht om een schadevergoeding te betalen voor het bedrag van EUR 25,00.

f. Terugbetalingen


Restitutie vindt plaats op dezelfde wijze als de wijze van betaling, en alleen aan degene die de eerdere betaling heeft gedaan.

2. Disclaimer


AVIAREPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die door derden (bijv. Samenwerking partners, touroperators, operators luchthaven, gebruikers van de website) informatie. Aansprakelijkheid claims tegen AVIAREPS met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de gepresenteerde informatie, worden uitgesloten, op voorwaarde dat er geen sprake is van nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door AVIAREPS.

3. Links


Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door AVIAREPS. Tenzij anders vermeld, ondersteunen we deze sites niet en distantiëren we ons nadrukkelijk van alle inhoud van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe sites waarop AVIAREPS en alle inhoud van deze sites waarnaar deze links leiden. Wij behouden ons het recht voor om de link naar andere websites contingent te maken op onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en onze toestemming om een link te allen tijde intrekken.

4. Copy Right


AVIAREPS behoudt alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in de informatie op deze site en is niet in het bijzonder of stilzwijgende licentie gegeven. Elk ongeoorloofd gebruik of de reproductie van de informatie of de eigendomsrechten op deze website is ten strengste verboden. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door AVIAREPS.

5. Online geschillenbeslechting platform (ODR) op EU-niveau


De Europese Commissie heeft een internet platform ingesteld voor de online oplossing van geschillen ((Online Dispute Resolution). Het ODR platform kan dienen als aanspreekpunt voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop contracten of dienstverleningscontracten. Het ODR platform is beschikbaar via het internet adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


AVIAREPS is niet verplicht om deel te nemen en neemt ook geen deel aan een geschillenregeling voor een consument arbitrage entiteit.

6. Wijziging van de algemene voorwaarden


AVIAREPS is niet verplicht op elk moment om de klanten te informeren over wijzigingen in de algemene voorwaardenop de website. De voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van de laatste wijziging. Uw aanhoudend gebruik van de webpagina na plaatsing bericht van wijziging of nieuwe overeenkomst op onze site zal bindend zijn als acceptatie van de wijzigingen.

7. Jurisdictie


Dit contract is onderhevig aan de Duitse wetgeving.