Privacybeleid – AVIACOLLECT.COM

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en uw interesse voor gegevensbescherming. Wij vragen u de volgende informatie betreffende het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zorgvuldig door te lezen.

Verantwoordelijke organisatie

AVIAREPS AG

Landsberger Strasse 110

80339 München, Duitsland.

Telefoon: +49 (0) 89/ 55 25 33 55

Fax: +49 (0) 89/ 54 50 68 42

E-mail: aviacollect@aviareps.com

is volgens Art. 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) verantwoordelijk.

Chief Executive Officer: Edgar Lacker

Functionaris gegevensbescherming:

ClearComm Adresse: Devonshire Hous, 60 Goswell Road, London, EC1M 7AD Telefon: +44 (0)208-088-4923               E-Mail: dataprotection@aviareps.com

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor het verzamelen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens is met name vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming en de Duitse Federale Wet Persoonsgegevens (BDSG). Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (Art. 4 sub.1 van de AVG). Hiertoe behoren in het bijzonder namen, adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen, maar ook informatie over voorkeuren, lidmaatschappen of eerder bezochte websites.

Contact

Indien u contact met ons opneemt (bijv. via e-mail), worden uw ingevoerde gegevens opgeslagen om uw verzoek en mogelijke vervolgvragen te verwerken. De wettelijke grondslag voor verwerking van uw gegevens is de noodzaak van stappen voorafgaand aan het sluiten van een contract volgens Art. 6 lid 1(b) van de AVG. De gegevens die hierbij worden verzameld, worden verwijderd als de opslag niet langer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking wanneer wettelijke verplichtingen inzake opslag van toepassing zijn.

Uw rechten

Wij staan u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens de onderstaande rechten toe:

- Het recht op informatie

- Het recht op correctie of verwijdering

- Het recht om verwerking te beperken

- Het recht om verwerking te weigeren

- Het recht om gegevens over te dragen

Voorts hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Bezwaar of herroeping van de verwerking van uw gegevens

Wij maken u erop attent dat u een gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens op ieder moment kunt intrekken. Uw herroeping heeft geen invloed op de eerdere gegevensverwerking maar is uitsluitend van kracht op toekomstige verwerking.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, mits we dit baseerden op de afweging van belangen in de zin van Art. 6 sub. 1(f) van de AVG. We wegen de belangen in het bijzonder af indien de verwerking niet noodzakelijk is voor het sluiten van een contract met u. De wettelijke grondslag voor de respectievelijke gegevensverwerking staat vermeld in de hierna volgende privacyverklaring. Wij vragen u uw herroeping met redenen te onderbouwen wanneer u hiertoe overgaat. In geval van een onderbouwde herroeping zullen we de situatie beoordelen en stoppen met de gegevensverwerking of deze aanpassen, of we zullen u wijzen op onze dwingende en legitieme redenen om de verwerking voort te zetten.

Voorts kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van adverteren of gegevensanalyse. U kunt ons informeren over uw bezwaar tot adverteren via de hierboven genoemde contactgegevens.

Afhandeling van boekingen

Indien u vluchten, hotels of andere diensten via onze website wilt boeken, zijn de respectievelijke opgevraagde persoonsgegevens vereist. Deze gegevens worden, indien nodig, overgedragen naar de aanbieder van de respectievelijke dienst, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, voor het boeken en uitvoeren van het afgesloten contract. De wettelijke grondslag voor de verwerking is Art. 6 sub 1(b) van de AVG.

Na voltooiing van uw boeking, kunt u door in te loggen in 'my bookings' de status traceren. U kunt op onze website met uw e-mailadres en uw reserveringscode inloggen. De daar opgeslagen gegevens worden voor het afronden van de boeking opgeslagen en worden na uw reis verwijderd.

Volgens handels- en belastingwetten zijn we wettelijk verplicht uw adres, betaalgegevens en bepaalde boekingsgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. We beperken de verwerking echter na een periode van twee jaar. Vanaf dat moment slaan we uitsluitend de gegevens op die wettelijk verplicht opgeslagen moeten in verband met de naleving van onze verplichtingen volgens handels- en belastingwetten.

Het boekingsproces wordt versleuteld om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens, met name betalingsgegevens, door derden te voorkomen.

Doorklikken naar andere websites

Via AVIACOLLECT kunt u websites van onze partners en andere bedrijven bereiken. Dit is uitsluitend voor advertentiedoeleinden. Zodra u de beveiligde website van AVIACOLLECT verlaat, bent u onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van derden.

AVIAREPS is niet verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door die website-eigenaren. We adviseren het privacybeleid betreffende verwerking en opslag van persoonsgegevens door die websites zorgvuldig door te lezen, daar zij geen onderdeel zijn van AVIAREPS en de voorwaarden kunnen afwijken van de onze.

Overdracht naar derden

We dragen uw persoonsgegevens over naar derden voor zover dit voor de uitvoer van contracten nodig is. De wettelijke grondslag voor de overdracht is de noodzaak van het uitvoeren van een contract volgens Art. 6 lid 1(b) van de AVG. Zonder uw nadrukkelijke toestemming vindt geen overdracht van uw gegevens naar derden plaats voor marketing- en advertentiedoeleinden.

Logbestanden op de server

Telkens als een gebruiker onze website bezoekt, slaat onze hostingprovider informatie op in een logbestand. Deze zogenaamde logbestanden bevatten informatie betreffende bezochte bestanden, statuscodes, tijdstempels en systeeminformatie. Deze informatie is niet persoonlijk en er kunnen geen conclusies betreffende de specifieke persoon worden getrokken.

Voorts worden ook IP-adressen in logbestanden bewaard. We kunnen deze niet gemakkelijk met een bepaalde persoon in verband brengen.

Wanneer onze website wordt bezocht, verzamelen we de hierboven genoemde gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid hiervan te waarborgen. De wettelijke grondslag voor de verwerking is de noodzaak om onze legitieme belangen volgens Art. 6 lid 1(f) van de AVG te beschermen.

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer, smartphone, tablet, etc.) worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Deze bestanden helpen de bruikbaarheid, effectiviteit en veiligheid van onze website te vergroten. Daarnaast kunnen we statistische gegevens betreffende het gebruik van onze website verzamelen en analyseren om ons aanbod te verbeteren. Cookies bevatten geen virussen en brengen geen schade toe aan uw apparaat.

U kunt de opslag van cookies in uw browser blokkeren. Bij de meeste webbrowsers kunt u tot op zekere hoogte de meeste cookies via de instellingen van de browser beheren. Meer informatie over het blokkeren van cookies vindt u op http://www.allaboutCookies.org. We maken u er echter op attent dat sommige functies van onze website na het blokkeren van cookies misschien niet, of slechts gedeeltelijk, functioneren.

Om de op uw computer opgeslagen cookies te verwijderen of te deactiveren, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies volledig te blokkeren, of om cookies van bepaalde domeinen of websites te verwijderen. Op de helppagina van uw browser vindt u de betreffende instructies:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/products/firefox

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

• Safari voor IOS: https://www.iculture.nl/tips/cookies-wissen-safari/

• Opera: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen#opera

Webanalyses met Google (Universal) Analyses

Onze website maakt gebruik van Google Universal Analytics, een door Google Inc. geleverde dienst waarmee webanalyses worden uitgevoerd (www.google.nl). De cookies van Google (Universal) Analytics bestaan uit tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgedragen naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Echter, door IP-anonimisering die op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerst ingekort binnen het geografische gebied van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser is overgedragen binnen het toepassingsgebied van Google Analystics niet met andere gegevens van Google koppelen.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistische gegevens kunnen we ons aanbod verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter en relevanter maken. Voor die uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, is het US Privacy Shield van toepassing op Google: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

U kunt het door Google verzamelen van gegevens die door een cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking door Google van die gegevens, stopzetten door via de volgende link de plug-in voor uw browser te downloaden en te activeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u ook op deze link klikken <(a) href="javascript:gaOptout()">diesen <link>/] om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen. In dat geval wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Nadat u uw cookies hebt verwijderd, moet u opnieuw op deze link klikken.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is de noodzaak om onze legitieme belangen volgens Art. 6 lid 1(f) van de AVG te beschermen, in dit geval ons belang in de statistische analyse van het gebruiksgedrag van de gebruikers van onze website.

Partnerprogramma VigLink

Onze website neemt deel in het partnerprogramma VigLink. De aanbieder is VigLink Inc., 505 Sanome St, Suite 1450, San Francisco, CA 94111, VS. Dankzij deze dienst kunnen wij advertenties van door derden aangeboden producten of diensten weergeven. VigLink gebruikt cookies om de herkomst van de gebruikers van onze website te traceren. De wettelijke grondslag voor de verwerking is Art. 6 sub 1(f) van de AVG. Meer informatie betreffende het gebruik van gegevens door VigLink vindt u in hun privacybeleid dat u via de volgende link bereikt: https://www.viglink.com/legal/privacy/.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij kunnen niet controleren of de eigenaren van deze websites regelgeving betreffende gegevensbescherming naleven.